Funkcjonujemy na rynku od 1990 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy ponad 600 projektów. Wybrane z nich prezentujemy poniżej.

Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.

Modernizacja linii FLOAT 1

 • Wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z kompresorownią
 • Wykonanie instalacji dwutlenku siarki
 • Wykonanie instalacji azotu i amoniaku
 • Wykonanie instalacji wody chłodzącej wraz z montażem wież chłodniczych i pompownią
 • Wykonanie instalacji wody przemysłowej
 • Wykonanie instalacji wody zmiękczonej
 • Wykonanie instalacji gazu wraz z węzłem rozdziału gazu
 • Wykonanie instalacji powietrza oddechowego
 • Wykonanie instalacji centralnego odkurzania

General Motors Tychy

Instalacja wytwarzania chłodu

 • Dostawa i montaż wież chłodniczych  4 x 1500 kW
 • Dostawa i montaż pomp ciepła 4 x 1250 kW
 • Dostawa i montaż układów pompowych wraz z armaturą.
 • Prefabrykacja i montaż konstrukcji wsporczych
 • Wykonanie rurociągów ze stali czarnej oraz nierdzewnej.
 • Wykonanie izolacji z mat kauczukowych i płaszczy z blachy stalowej ocynkowanej.

GKN Driveline Oleśnica

 • Wykonanie instalacji centralnego smarowania na terenie dwóch zakładów produkcyjnych GKN
 • I etap: 9 linii o łącznej długości 2000 m Średnica rurociągów DN 50
 • II etap: 7 linii o łącznej długości 2250 m
 • Ciśnienie robocze 3000 b

Prefabrykacja i montaż kanałów odprowadzenia spalin oraz komina

 • Wykonanie izolacji kanałów spalin oraz płaszczy z blachy stalowej ocynkowanej

Prefabrykacja i montaż instalacji

 • Instalacja próżni
 • Prefabrykacja i montaż konstrukcji wsporczych dla linii produkcyjnej
 • Prefabrykacja i montaż kanałów wyciągowych i nawiewnych Ø300÷Ø2000
 • Wykonanie izolacji termicznej kanałów

Prefabrykacja i montaż instalacji

 • Instalacje doprowadzenia gazu i powietrza do palników

Konstrukcja wsporcza komina

 • Montaż i prefabrykacja konstrukcji wsporczej komina

Pełną listę referencyjną można pobrać tutaj