Ekobud Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie instalacji: odprowadzenia pyłów, transportu pneumatycznego, sprężonego powietrza, odprowadzenia spalin, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji wody chłodzącej i wody lodowej. Funkcjonujemy na rynku od 1990 roku w trakcie istnienia firmy zrealizowaliśmy ponad 600 kontraktów różniących sią wartością zakresem i stopniem złożoności. Swoje prace wykonywaliśmy przy realizacji inwestycji w zakładach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej. Doświadczenie osób tworzących firmę, nastawionych na innowacyjne rozwiązania pozwoliło na osiągnięcie wysoki ego stopnia specjalizacji w prefabrykacji i montażu rurociągów oraz stalowych konstrukcji wsporczych. Profil działalności spółki obejmuje również wykonawstwo zbiorników, kanałów spalin, kominów itp. Ekobud sp. z o.o. zajmuje się realizacją projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych głównie dla przemysłu samochodowego i maszynowego. Spółka posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP według norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 oraz szereg certyfikatów i uprawnień potwierdzających kwalifikacje i profesjonalizm. Oferowane przez nas produkty odpowiadają najwyższym standardom jakościowym, gwarantując tym samym niezawodność działania oraz długi okres eksploatacji.

NASI KLIENCI

Left Right

BIURO: AL. ROŹDZIŃSKIEGO 190B, 40-203 KATOWICE

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: UL. PORTOWA 10E, 44-100 GLIWICE